Unge Nevara er en vordende ballerina. Hun kan alle de riktige bevegelsene og den riktige attityden. Hun vet at øvelse fører til kompetanse – og det er å ta et sprang i riktig retning på Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.