Neo har løst et problem som en stor prosentdel av mennesker kjemper med hele livet. Han har løst den følgende ligningen: Matematikk + Kreativitet = Moro. Det er å se Matrix for hva den er, og anvende prinsippene i Studieteknologi til å forbedre seg selv.

Studieteknologien er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.