Juanita finner inspirasjon for sin kunst i naturen. Steiner, frø, kvister – alle naturlige teksturer hun støter på i omgivelsene vekker hennes fantasi og tjener som emner for hennes verker. Og når det gjelder å utmerke seg som kunstner, finner hun inspirasjon i forskriften «Vær kompetent» fra Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.