Natalia driver sin engelskskole online hjemmefra. Mens elevene hennes anvender Studieteknologi til å lære på en vellykket måte, anvender hun administrativ teknologi til å holde skolen blomstrende. Utover det har Natalia også vært fokusert på Grunnsteinsbøkene og gått videre med sin egen utdannelse.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.