Når Aron er ferdig med leksene, setter han i gang med å jobbe – med musikk, nærmere bestemt. Han øver på piano, fortsetter å lære seg å spille gitar og setter seg ned ved computeren for litt (eller en masse!) digital musikkproduksjon. Så, navnet på denne melodien er «Vær flittig» – en forskrift fra Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.