Som sanger og plateartist er Marcs hovedsakelige spillejobb å skape musikk. Selv om det er disharmoni i verden utenfor, holder han seg finstemt hjemme ved å studere Håndbok for preclearer. Stilt overfor kaos forblir han selvdeterminert, og når andre blir effekt forblir han årsak over sine omgivelser.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.