Flors verden dreier seg om musikk – undervisning, opptredener, arrangering. For å fortsette å skape har hun gjort de nødvendige arrangementer for å gjøre Internett til sin konsertsal, sitt online-akademi og alt annet. Og den musikalske produksjonen har hjulpet henne med å holde humøret oppe. Flor er et levende bevis på en av sannhetene som finnes i Scientology: Tankens grunnbegreper – nemlig at kunst bringer liv til kunstnere.

Finn ut om sinnet, ånden og livet. Les boken Scientology: Tankens grunnbegreper.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.