Etter å ha ventet noen måneder på å komme tilbake til det historiske hjemmet til Scientology Kirken i Portland, får Murray det travelt med å komme seg tilbake på kurs. Han studerer Grunnsteinene, som inneholder de grunnleggende dataene som Scientology religionen er bygd på.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.