Sion er en musiker med en lang historie med å spille rock, høyt! Så han vet at hvis du vil «få taket til å løfte seg» på en konsert, er du nødt til å løfte tonenivået til ditt publikum. Han takker Toneskalaen fra Scientology Håndboken for hjelpen til utføre nøyaktig det.

Den emosjonelle toneskalaen er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.