Seks år gamle Kai‑Yu beviser at ingen hender er for små til å være hjelpende hender. Han kan den riktige rengjøringsteknikken for trapper. Og aldri har rengjøring av trapper vært så søt!

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.