Arturo forvalter bygninger og leiligheter og siden lockdownen ble arbeidsbyrden hans 10 ganger større. Hvordan møter han den utfordringen med trygghet? Han gjør sitt arbeid med et smil, en hemmelighet han lærte om fra Den emosjonelle toneskalaen.

Den emosjonelle toneskalaen er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.