Med to unge jenter å oppfostre, fikk de seneste hendelsene María Fernanda til å bestemme seg for å trappe opp sine plikter som mor. Hun er fast bestemt på at jentene hennes skal bli kreative og produktive, og har satset for fullt på å holde jentene veldig travelt opptatt. Det finnes en virkelig teknologi for å oppfostre barn i kapittelet med samme navn fra Scientology Håndboken.

Barn er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.