Mester Kuo-Ming har et tempel i Taiwan. Etter å ha innført grundige sikkerhetsprotokoller har tempelet hans fungert problemfritt i disse tider. Mester Kuo-Ming gir også råd om hvordan man opprettholder velvære ved å følge forskriftene fra Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.