Mimis morgenrutine innebærer å gjøre runder i gården i bakgården for å fôre geiter, gjess, høns og hunder. Hennes menasjeri er et resultat av å ha delene av sitt liv godt samordnet, som beskrevet i kapittelet «Tilværelsens dynamikker» i Scientology Håndboken.

Tilværelsens dynamikker er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.