Hver eneste dag i de seneste par månedene har Mike kommet til den Avanserte organisasjonen i Sydney. Det er der han har gjort Soloauditering, og det er også der, som han strålende uttrykker, han har opplevd så mange utrolige gevinster.

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.