Miguel har kommet til Scientology Kirken i Los Angeles på en perfekt kveld. Han studerer kurset Dianetics 55! og oppdager hvordan man følger formelen for perfekt kommunikasjon!

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.