Michael sitter ikke fast @hjemme lenger ... han er tilbake i Scientology Kirken i Kansas City! Og han er mer enn begeistret over det, ikke bare fordi han er tilbake i Kansas City-Kirkens imponerende historiske bygning, men fordi han nå kan fortsette sitt studium av den skjellsettende foredragsserien Philadelphia Doctorate-kurset, en del av Grunnsteinsbøkene og -foredragene av L. Ron Hubbard.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.