Michael er en eiendomsutvikler med noen avanserte prosjekter under konstruksjon. Han løser ethvert problem som står mellom ham og suksess med verktøy fra Brevkurset i Introduksjon til Scientology etikk.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.