I månedene Eylin har vært hjemme har hun forøket sin husstand med et nytt familiemedlem. Omsorgen for den nyfødte babygutten Theo holder henne veldig travelt opptatt. Men hun er ikke stresset, fordi nå – og til og med under graviditeten – bruker hun teknologien i Dianetics.

Lær den sanne årsaken til stress og frykt. Les Dianetics: Den moderne vitenskap om mental sunnhet.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.