Matteo reiser fra sitt hjem i Italia til den Avanserte organisasjonen og Saint Hill i Sør-Afrika. Han får auditering, har gevinster på emnet kommunikasjon og med hensyn til å bli en bedre ... Matteo!

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.