Matt er i en fantastisk sinnsstemning i Lone Star-staten. Han er i Scientology Kirken i Dallas og lærer å identifisere og kvitte seg med undertrykkelse i livet sitt. Og med det oppnår han fred i sinnet.

Årsaken til undertrykkelse er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.