Massimos støpeformbedrift bremset ned under lockdownen. Men nå som det nordlige Italias industrielle maskiner begynner å rulle igjen, ønsker han sin stab velkommen tilbake til et desinfisert og trygt verksted. Han styrer alle bevegelige deler takket være kapittelet kalt «Å håndtere forvirringene i arbeidslivet» fra Scientology: Et nytt syn på livet.

Oppdag virkelige løsninger på livets problemer, som fungerer her og nå. Les boken Scientology: Et nytt syn på livet.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.