Å holde seg hjemme er ikke noe familien hennes er vant til, men Mary høster hva hun sår. I stedet for fra «hagen til bordet» går hun fra «bordet til hagen» ved å plante frukt- og grønnsaksstengler og frø til å høste med sin familie. Og hun nyter livet generelt takket være lesningen av boken Scientology: Et nytt syn på livet.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.