Mary er veldig begeistret over å være tilbake i Scientology Kirken i Dallas. Hun er muntert på vei tilbake for å lære grunnene til auditering (Scientology åndelig veiledning). Og ved å gjøre det, er hun sikker på at hun vil bli en bedre auditør (en person som er utdannet til å bedre mennesker gjennom Scientology veiledning).

De avanserte kliniske kursene (ACC-ene) er de fortløpende opptakene av forskning og utvikling med L. Ron Hubbards dyptgående instruksjon og demonstrasjoner for auditører (utøvere av Scientology veiledning). ACC-ene omfatter mer enn 1000 foredrag og 500 skriftlige utstedelser.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.