Maryoris markedsfører essensielle produkter akkurat nå – fra rengjørings- og desinfiseringsartikler til kosttilskudd. Mens hun gjør andre oppmerksomme på behovet for å holde omgivelsene trygge og seg selv friske, tar hun også vare på seg selv i disse dager. For å gjøre det har hun opplevd eventyret i Dianetics rett @hjemme.

Lær den sanne årsaken til stress og frykt. Les Dianetics: Den moderne vitenskap om mental sunnhet.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.