Mariana er på American Saint Hill Organization i Los Angeles. Hun oppnår urokkelig sikkerhet ved å studere i Kunnskapens gullalder-kursrommet der hun lærer dypt rotfestede begreper om auditering, sinnet og livet.

Oppdag hvorfor man tilsynelatende ikke kan slutte med en vane, hvordan beslutninger som ble tatt for lenge siden, har større makt over personen enn beslutningene han tar i dag, og så mye mer. Les og bruk selvprosessingsmanualen Håndbok for preclearer.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.