Marek starter sin 800 km lange reise fra sitt hjemland Slovakia til den Avanserte organisasjonen i København. Men til tross for avstanden sier Marek at det føles som hans andre hjem!

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.