Marco selger sjømatprodukter. Han kjøper dagens fangst fra lokale fiskere og videreselger den til fine restauranter. Men for ham er den store fangsten å lære at det finnes en metode til å håndtere de negative virkningene av tidligere opplevelser med Dianetics.

Lær den sanne årsaken til stress og frykt. Les Dianetics: Den moderne vitenskap om mental sunnhet.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.