I Scientology Kirken i Quebec arbeider Marc hardt på studiet av Grunnsteinene. Han sier at kurset han er på nå, er det beste han noensinne har gjort! Og det er toppkarakterer!

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.