Manuel er en lydtekniker som må mikse musikk hjemme – på sin bærbare PC! Å oppnå den nøyaktig riktige balansen for å få frem det beste i en sang krever en blanding av kunst og vitenskap. Å finne den riktige balansen til å få frem det beste i livet er så lett som å følge forskriftene fra Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.