Enten det er en samba, rumba, mambo eller forró, regn med Monica! Hun er en dansemaskin! Og all den steppingen, snurringen, hoppingen og virvlingen er det som holder henne i form og emosjonelt høytonet!

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.