Makotos munnbind kan ikke skjule hans begeistring når han er på vei tilbake til Scientology Kirken i Tokyo. Og grunnen til at han er så begeistret er enkel – han er motivert til å gjøre mer fremgang med sin utdannelse i Scientology.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.