Mens Alex er hjemme slipper han løs sitt kreative potensial ved å skrive og spille musikk. Og for å utnytte sitt mentale potensial og essensen i sin kreativitet, har Alex studert Dianetics.

Lær den sanne årsaken til stress og frykt. Les Dianetics: Den moderne vitenskap om mental sunnhet.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.