Kelli sørger for at selv mens barna hennes er hjemme, kan de la fantasien løpe hvor de enn vil. Dagens romskip var gårsdagens tog – og begge begynte på denne utrolige reisen som en pappeske. Kelli henter inspirasjon fra forskriften «Elsk og hjelp barn» i Veien til lykke, og hun bruker kunsthåndverk til å engasjere barna sine og veilede dem mot liv med nysgjerrighet og kreativitet.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.