Lorraine er på Saint Hill i Storbritannia for å få auditering. Hun sier at det er umulig for henne å kommunisere alle gevinstene hun har hatt. La det være nok å si at hun går etter målene sine – og oppnår dem!

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.