Lorena er i Scientology Kirken i New York og lærer hvordan å velge folk til å invitere inn i sitt liv. Og hver eneste suksess hun har, er også en suksess for babyen hennes – så man kunne si at Lorena vinner for to!

Finn ut hvordan Scientology kan hjelpe deg med å overvinne vanskeligheter du måtte stå overfor i livet. Scientology Livsforbedringskurs tilbyr praktiske verktøy du kan bruke – virkelige løsninger du ikke vil finne noe annet sted.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.