Saul holder humøret oppe ved å holde seg produktiv under lockdown: Han vasker bilen, pusser vinduene og holder tritt med daglige gjøremål rundt huset. Han blomstrer også åndelig med sine dyptgående studier av De avanserte kliniske kursene.

De avanserte kliniske kursene (ACC-ene) er de fortløpende opptakene av forskning og utvikling med L. Ron Hubbards dyptgående instruksjon og demonstrasjoner for auditører (utøvere av Scientology veiledning). ACC-ene omfatter mer enn 1000 foredrag og 500 skriftlige utstedelser.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.