Zsolt lærer at for hver eneste lille positive handling finnes det en motsatt og STØRRE positiv reaksjon. Så han sørger for å gjøre små positive ting hver dag – og massevis av dem. Og han får endeløs energi bare fra det. Én positiv handling som vil hjelpe med å inspirere ditt og andres liv, er å gjøre det Zsolt gjør – studere Grunnsteinene.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.