Når omgivelser eller motiver inspirerer Alex til å spille inn sin neste video, er han klar til å rulle filmen. Vel, mer presist sagt, han er klar til å rulle telefonen! Ved bruk av et stativ og telefonen kan han fange enhver scene på et øyeblikks varsel.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.