August har noen tips om belysningsknep for spirende fotografer. Når han tar bilder utendørs, ser han hvor sollyset treffer og stiller seg på riktig sted for å skape akkurat den riktige effekten.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.