Å holde seg hjemme kan være utmattende. Men Julio holder seg årvåken og aktiv ved å anvende håndteringen av utmattelse i Arbeidets problemer. Det handler om å holde seg selv utadvendt. Og for å gjøre det slipper Julio løs sin kreative energi ved å uttrykke seg med kunst.

Oppdag Scientology verktøy for arbeidslivet og banebrytende prosesser til å få gleden tilbake til livet i boken Arbeidets problemer.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.