Lian har reist fra Tyskland til Sør-Afrika for å gjøre Renselsesrundownet i den Avanserte organisasjonen og Saint Hill Afrika. Han liker familien sin mer og føler seg ren, innvendig og utvendig!

Renselsesprogrammet ble utviklet til å frigjøre individer fra den mentale og åndelige skaden forårsaket av stoff og gifter. Det anvender et opplegg med mosjon, badstue og ernæring, og er tilgjengelig under ekspertmessig supervising i Scientology organisasjoner og misjoner rundt om i verden.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.