Lia, som mange elever rundt om i verden akkurat nå, tilpasser seg den nye virkeligheten med fjernundervisning via det virtuelle klasserommet. Mens teknologiene som brukes til å formidle informasjon endrer seg, forblir prinsippene bak læring konstante, og de kan bli funnet i kurset Studieteknologien fra Scientology Håndboken.

Studieteknologien er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.