Når det begynner å snø i Ottawa, går Carolina til handling. Med et fast grep om sin trofaste snøskuffe rydder hun veien til inngangsdøren sin – i hvert fall til neste snøfall. Og den slags flittighet rydder Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.