Endelig har Faith kommet tilbake til Scientology Kirken i Johannesburg North. Hun vil gjerne gi alle en liten omvisning før hun går tilbake på kurs. Hun kommer til å studere hvordan man hjelper andre ved å bruke Scientology teknologien i Grunnsteinsbøkene og -foredragene.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.