Catalina underviser nå sine elever i den virtuelle verden. Mens klasserommene i dag er i cyberspace, gjelder det samme for tilgang til grunnprinsippene i effektiv læring. Disse ferdighetene er faktisk tilgjengelige for alle til å skaffe seg i online-kurset Studieteknologien fra Scientology Håndboken.

Studieteknologien er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.