Layla har gått opp til et høyere nivå ... dvs. til en større sykkel. Denne voksende unge damen er nå høy nok til å håndtere styret og høyden på sin mors sykkel. Og så sykler hun med stolthet!

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.