Lauren kom til Scientology Kirken i Valley for en veldig spesiell anledning – L. Ron Hubbards fødselsdagsfeiring! Lauren elsket å se tilbake på de personlige historiene fra folk som møtte LRH og fokuset fremover med Gullalderen for administrasjon.

L. Ron Hubbard-serien skildrer det usedvanlige livet til L. Ron Hubbard og beskriver hans monumentale prestasjoner langs de utallige veiene han vandret. Bli kjent med L. Ron Hubbard – livet, arven, mannen – gjennom den mest omfattende fortellingen om hans liv som noensinne er blitt samlet.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.