Larry har trippet av utålmodighet mens han ventet på at Scientology Kirken i Dallas skulle åpne sine dører. Og da den gjorde det, var han klar! Han gikk ivrig gjennom døren for å komme i gang med studiet av studium – bokstavelig talt. Det er fordi han lærer hvordan man lærer fra et kurs i Studieteknologi.

Studieteknologien er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.