Larry «pendler» fra Scientology Kirken i Kansas City til Philadelphia – uten noensinne å forlate sin hjemby. Det er fordi han lytter til og studerer en betydningsfull foredragsrekke som ble holdt i Philadelphia for omtrent 70 år siden av Grunnleggeren L. Ron Hubbard.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.